SREE VENKATESHWARA VAJRA KAVACHAM.

lord-balaji1Narayanam param bramha sarvakaarana karanam Prapadhye venkeshakhyam tadeva kavacham mama Sahasra sheersha purusho venkatesh ha shirovatu Praneshaha prana nilaya ha: pranam rakshatu meharihi Aakasharat suradhna atramanam me sadhavatu Deva devottama ha payaat deham mevenkateshwaraha Sarvatra sarvakalesha mangonbajani reeshawara ha Palaye nmamakam karma saphalyam haha prayachutu. 

It is a great kavacha of Lord Sree venkateshwara by praying this evening and morning we will get rid of sudden death phobia.

Leave a Reply